alex

Osnovni podaci

Rasa?
maltezer
Pol?
muški
Datum rođenja?
07/06/2013
Vlasnik?