Ari

Osnovni podaci

Rasa?
West Highland White Terrier
Pol?
muški
Datum rođenja?
09/28/2013
Vlasnik?