Cezar

Osnovni podaci

Rasa?
Pudlica
Pol?
muški
Datum rođenja?
04/02/2013
Vlasnik?