ChiChi

Osnovni podaci

Rasa?
Samojed
Pol?
ženski
Datum rođenja?
02/04/2015
Vlasnik?