Djole

Osnovni podaci

Rasa?
Coton de Tulear
Pol?
muški
Datum rođenja?
04/19/2014
Vlasnik?