Dunja

Osnovni podaci

Rasa?
Chihuahua
Pol?
ženski
Datum rođenja?
05/15/2017
Vlasnik?