Eva

Osnovni podaci

Rasa?
Vižla
Pol?
ženski
Datum rođenja?
08/08/2015
Vlasnik?