Figo

Osnovni podaci

Rasa?
Engleski koker španijel
Pol?
muški
Datum rođenja?
09/28/2014
Vlasnik?