Frenk

Osnovni podaci

Rasa?
Mops
Pol?
muški
Datum rođenja?
07/05/2013
Vlasnik?