Giggy

Osnovni podaci

Rasa?
Maltese
Pol?
muški
Datum rođenja?
03/18/2009
Vlasnik?