Hajdi

Osnovni podaci

Rasa?
Pekinezer
Pol?
ženski
Datum rođenja?
06/27/2012
Vlasnik?