HULK

Osnovni podaci

Rasa?
MALTEZER
Pol?
muški
Datum rođenja?
26052015
Vlasnik?