Iri

Osnovni podaci

Rasa?
Patuljasti šnaucer
Pol?
ženski
Datum rođenja?
08/27/2018
Vlasnik?