Iskra

Osnovni podaci

Rasa?
Crni ruski terijer
Pol?
ženski
Datum rođenja?
12/05/2009
Vlasnik?