Laki

Osnovni podaci

Rasa?
Velika pudla
Pol?
muški
Datum rođenja?
02/05/2015
Vlasnik?