Lara

Osnovni podaci

Rasa?
Epanjel Breton
Pol?
ženski
Datum rođenja?
15.09.2013
Vlasnik?