Lea (Reyn)

Osnovni podaci

Rasa?
kovrdžavi bišon
Pol?
ženski
Datum rođenja?
06/23/2013
Vlasnik?