Lola

Osnovni podaci

Rasa?
Pomeranac - Boo
Pol?
ženski
Datum rođenja?
05/20/2016
Vlasnik?