Maisey

Osnovni podaci

Rasa?
Engleski Koker Spaniel
Pol?
ženski
Datum rođenja?
27/05/2012
Vlasnik?