Rafaello Diamond Paradise-Toto

Osnovni podaci

Rasa?
Kovrdzavi bison
Pol?
muški
Datum rođenja?
09202011
Vlasnik?