Runi

Osnovni podaci

Rasa?
Bichon Frise
Pol?
muški
Datum rođenja?
05/31/2013
Vlasnik?