Spajk

Osnovni podaci

Rasa?
Mops
Pol?
muški
Datum rođenja?
02/04/2014
Vlasnik?