Tofi

Osnovni podaci

Rasa?
Maltezer
Pol?
muški
Datum rođenja?
06/18/2017
Vlasnik?