Zoi

Osnovni podaci

Rasa?
Mops
Pol?
ženski
Datum rođenja?
08/28/2015
Vlasnik?